Không đề

Chúa phục sinh đêm này
Sao tình mình lại chết
Trên cao Chúa có hay
Xin ban ơn bất diệt

Con từ lâu đã biết
Thân con vốn bụi trần
Xin Người thương cứu vớt
Khỏi kiếp đời trầm luân...

(Bài thơ cũ bị lạc mất phần kết)

thanhthuy

Chao!

Ghé thăm làm quen.Chúc an vui!

ngvanan

Từ buổi nào xa xưa
Đã than đời gió bụi
Sao hôm nay đọc lại
Không viết tiếp bài thơ ?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3429','p3bnc5404nu21k9gghlotjv5r4','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-19 15:55:30','/a147519/khong-de.html')