Em là gì giữa bề bộn đời anh

Em biết gọi anh như thế nào đây

Là bạn là anh hay là gì khác? 

Và trong anh trời ơi em không biết

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

 

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng - chung

Để không ai khổ tâm không ai thấy mình có lỗi

Tất cả tại cuộc đời cuộc đời tự cho mình là rộng rãi

Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi hai đứa mình đâu

 

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau

Đau lòng em đau lòng anh đau lòng người tội lắm

Em đã tin cuộc đời này sâu rộng

Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

 

 

HTT

Bài thơ rất hay và đầy tâm trạng đã nghe qua sơ yếu lý lịch của chị...đã coi hình...(mà quên mất BTN là em mới đúng)...

Phương Phương

Tuyết Nhung thân !

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau

Đau lòng em đau lòng anh đau lòng người tội lắm

Em đã tin cuộc đời này sâu rộng

Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta
________

Bài thơ này chị đọc ở đâu đó đã lâu rồi.Chị rất thìch Nhung biết không? Cảm ơn em cô bé ạ! Hay lắm! Nhung đã nói hộ tâm trạng suy tư trăn trở của bao người.
Em vui nhé!