Em và dòng sông


Bài này viết tặng em Hoài con cậu Hoạt

 

Em đi

Ngày chưa kịp tàn

Nhập nhoạng dòng sông

Mênh mông

Hoàng hôn không lời

 

Có phải dòng sông thương cảm đầy

Nên sông chảy siết

Có phải nước sông hòa nước mắt

của em

 

Nhỏ bé vô cùng

Xin đừng bỏ mặc em giữa trập trùng dâu bể

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3429','k4qdgi1hf1hrc9vse1lo50efh3','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-19 16:19:16','/a36631/em-va-dong-song.html')