Thành phố của tôi

Thành phố của tôi

Những con đường chưa đi đã hết

Ngày tôi sinh thành phố rất thưa người

Ðêm trở dạ

mẹ với giường đơn chiếc

đánh dấu vào tôi kiếp đơn côi

 

Cơn mưa rơi từ mắt mẹ

Ướt tôi đến tận bây giờ

Ngoảnh đâu cũng là bóng tối

Ðâu đâu cũng thấy mưa rơi

 

Những con đường vẫn một dáng nhỏ nhoi

Thành phố chẳng già hơn mặc dù tôi đã lớn

Những hàng cây đặc dày xanh thẫm

Không che hết nắng trên đầu

 

Ði hết con đường giờ tôi đã về đâu

Có gì đợi tôi từa tựa như mưa

hay là đêm tối

Chẳng ai biết đâu một khoảng không vời vợi

Từ trong tôi đang vỡ khắp bốn bề