Thơ viết tặng mẹ ngày xuân

Núi lại mùa xuân xanh phủ một vùng

Mẹ nhớ người thương quên mùa đang tới

Quanh mẹ đất trời vẫn xuân vẫn xanh

 

Quanh mẹ đất trời vẫn xuân vẫn xanh

Chim vui tìm bạn quên mẹ một mình

Ơ kìa mắt mẹ tháng ngày rưng rưng

 

Ơ kìa mắt mẹ tháng ngày rưng rưng

Giọt sầu giọt thương dáng hình dấu hỏi

Hạnh phúc ơ hờ sao quá ngắn ngủi…