Không đề

Thương yêu tặng một người bạn cùng tên

 

Chiều chiều dì lên núi

Ngồi chải tóc thành mây

Rồi mây thành bến đợi

Chờ gió mà không hay

 

Gió từng cơn gió đến

Đưa mây đi mọi miền

Gió tan mây đứng lại

Những khoảng lặng không tên

 

Vòm trời bao nhiêu gió

Đã ngang qua thế mà

Một ngày kia mây ấy

Thành những giọt mưa sa…