Mắt mẹ

 

 

Thương yêu tặng mẹ và dì Hiên

 

Rừng chiều

Từng đôi chim rập rờn về tổ

Núi lùi vào mây

In trong mắt mẹ vợi trông

Còn ai đi hái măng rừng?

 

Tôi đã qua bao phố phường

Ðã gặp bao người quen lạ

Không thấy ai có đôi mắt giống như mắt mẹ

Ðôi mắt chỉ toàn núi

chỉ toàn lá

chỉ đường chân trời...