Vội

Con đò nào cũng vội

Qua sông lúc chưa đầy

Sóng bây giờ không lớn

Nhưng ngày mai ai hay…

                       

Cả anh sao cũng vội

Bỏ ta đi với người

Hôm nay dù say đắm

Nhưng ngày mai ai hay…