Núi xuân

Núi đang mùa xuân đấy

Mẹ có nhận ra không

Chiều ủ sương hay khói 

Bay lên từ cánh đồng

 

Ngang lưng trời chim én

Rủ nhau gọi mùa  về 

Lá rừng xanh như thể

 Mắt mẹ ngày xa xưa

 

Mẹ không biết tuổi núi

Núi không biết lòng cha

Mà tháng ngày chia sẻ

Những vui buồn xót xa

 

Núi lại đang xuân đấy

Lòng mẹ - xuân có về...