Hu hu hu

Hu hu hu...... Ai cứu tôi với. Tôi không đưa được bài lên trang web nữa. Các câu thơ không chịu xuống dòng mà nối dài 1 hàng khiến có người nhầm tưởng tôi đang học làm thơ hiện đại. Xin cảm ơn và hậu tạ.

ductien

Cho người chọn trước tôi sau
Vui người lấy cả nỗi đau tôi giành.

Tuyết Nhung ơi ! sao em đành
Khổ đau chịu lấy ngọt lành cho ai
Thôi thì dẫu có một mai
Gặp nhau anh sẻ lựa bài chia phân
Đàn bà đau đớn một thân
Kiều xưa đã thế gương trần còn đây

Thân Kiều còn lại gió mây
Phải chi oan nghiệt cho ngày đớn đau
Tuyêt Nhung ơi ! chớ có sầu
Còn duyên còn nợ mai sau đắp đền

hoaivan

TN ơi

Vào Bảng điều khiển/Các Thông số của blog

Kiểm tra xem mục

Kích hoạt wysiwyg (What you see is what you get)

có bị bỏ đánh dấu không.

Nếu có thì đánh dấu lại vào đó sẽ ổn.

buituyetnhung

Anh Ductien oi! Em đã làm theo cách anh chỉ nhưng các câu thơ vẫn không chịu xuống dòng. Em treo trang thôi. Cảm ơn anh nhiều.

ductien

Tuyết Nhung ơi ! chịu khó bấm lai trang quản lý chỉnh sửa ma ngắt lại dòng .Lổi này tai bác Admin đó khóc cho to trời mới nghe